Skip to content

Skip to table of contents

Hội thánh lắng nghe quyết định của hội đồng lãnh đạo

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CÔNG VỤ 15, 16

Một quyết định thống nhất dựa trên Lời Đức Chúa Trời

Một quyết định thống nhất dựa trên Lời Đức Chúa Trời

Chúng ta có thể học được gì từ cách vấn đề này được xử lý?

15:1, 2—Thể hiện sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Thay vì tự giải quyết vấn đề, Phao-lô và Ba-na-ba tìm sự hướng dẫn đến từ tổ chức của Đức Giê-hô-va.

15:28, 29—Tin cậy tổ chức của Đức Chúa Trời. Hội thánh tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ hướng dẫn mọi việc qua thần khí thánh và Chúa Giê-su Ki-tô.

16:4, 5—Vâng lời. Các hội thánh ngày càng gia tăng khi làm theo chỉ dẫn đến từ hội đồng lãnh đạo.