Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Giúp “những ai có lòng ngay thẳng” trở thành môn đồ

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Giúp “những ai có lòng ngay thẳng” trở thành môn đồ

TẠI SAO QUAN TRỌNG? Đức Giê-hô-va làm cho hạt giống chân lý lớn lên trong lòng những người “ngay thẳng để hưởng sự sống vĩnh cửu” (Cv 13:48; 1Cô 3:7). Chúng ta cùng làm việc với ngài bằng cách dồn nỗ lực giúp những người hưởng ứng tích cực trước điều họ học được (1Cô 9:26). Học viên Kinh Thánh cần hiểu rằng phép báp-têm của đạo Đấng Ki-tô là yếu tố cần thiết để được cứu rỗi (1Ph 3:21). Chúng ta giúp họ trở thành môn đồ bằng cách dạy họ để họ thực hiện những thay đổi trong đời sống, rao giảng và dạy dỗ, cũng như dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va.—Mat 28:19, 20.

CÁCH THỰC HIỆN:

  • Nhắc học viên nhớ rằng mục đích của việc học Kinh Thánh là giúp họ tìm hiểu về Đức Giê-hô-va và làm ngài hài lòng.​—Gi 17:3

  • Giúp họ tiến bộ về thiêng liêng bằng cách giúp họ vượt qua những trở ngại, chẳng hạn như thói quen xấu và các mối giao tiếp không tốt

  • Khuyến khích và làm họ vững mạnh trước và sau khi họ báp-têm.—Cv 14:22

XEM VIDEO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SẼ GIÚP ANH CHỊ, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Có lẽ một số người trì hoãn dâng mình và báp-têm vì sợ điều gì?

  • Làm thế nào các trưởng lão có thể giúp học viên Kinh Thánh để họ tiến bộ về thiêng liêng?

  • Ê-sai 41:10 dạy chúng ta điều gì về Đức Giê-hô-va?

  • Điều gì có thể giúp chúng ta phụng sự Đức Giê-hô-va theo cách ngài chấp nhận, bất kể chúng ta là người bất toàn?

Chúng ta cùng làm việc với Đức Giê-hô-va trong việc đào tạo môn đồ như thế nào?