Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MA-LA-CHI 1-4

Hôn nhân của anh chị có làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va không?

Hôn nhân của anh chị có làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va không?

2:13-16

  • Vào thời Ma-la-chi, nhiều người Y-sơ-ra-ên ly dị vì những lý do không chính đáng. Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự thờ phượng của những người đối xử tệ bạc với người hôn phối

  • Đức Giê-hô-va ban phước cho ai quý trọng người hôn phối

Làm thế nào những người đã kết hôn thời nay có thể giữ sự chung thủy qua...

  • suy nghĩ?

  • mắt?

  • lời nói?