Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đặc điểm mới của buổi nhóm họp giữa tuần

Đặc điểm mới của buổi nhóm họp giữa tuần

Từ tháng 1 năm 2018, buổi nhóm họp giữa tuần sẽ có thêm phần “Thông tin học hỏi” và “Tài liệu trực quan” trích từ bản học hỏi của Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới (nwtsty), dù bản học hỏi này chưa có trong ngôn ngữ của anh chị. Đó là nguồn tài liệu phong phú giúp anh chị chuẩn bị cho buổi nhóm họp. Quan trọng hơn, mong rằng đặc điểm này sẽ kéo anh chị đến gần Cha yêu thương hơn bao giờ hết, là Đức Giê-hô-va!