Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 11-​17 tháng 12

XA-CHA-RI 1-8

Ngày 11-​17 tháng 12
  • Bài hát 146 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) g17.6 trang bìa—Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

  • Thăm lại: (4 phút hoặc ít hơn) g17.6Đã để lại tạp chí này lần trước. Trình diễn cách thăm lại và đặt nền tảng cho việc thăm lại vào lần tới.

  • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) fg bài 5 đ. 1, 2.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ