Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-SAI 1-5

“Chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va”

“Chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va”

2:2, 3

“Trong những ngày sau-rốt”

Thời kỳ mà chúng ta đang sống

“Núi của nhà Đức Giê-hô-va”

Sự thờ phượng thanh sạch của Đức Giê-hô-va được nâng lên cao

“Mọi nước sẽ đổ về đó”

Những người chấp nhận sự thờ phượng thanh sạch nhóm lại với nhau trong sự hợp nhất

“Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va”

Những người thờ phượng thật mời người khác kết hợp với họ

“Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài”

Qua Lời ngài, Đức Giê-hô-va dạy dỗ chúng ta và giúp chúng ta đi trong các đường lối ngài

2:4

“Người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh”

Ê-sai miêu tả về một sự chuyển đổi từ vũ khí chiến tranh thành công cụ nông nghiệp, cho thấy rằng dân của Đức Giê-hô-va sẽ theo đuổi hòa bình. Những công cụ nông nghiệp trong thời Ê-sai là gì?

“Lấy gươm rèn lưỡi-cày”

1 Lưỡi cày là một phần của chiếc cày dùng để cắt xẻ bề mặt đất. Một số lưỡi cày được làm từ kim loại.—1Sa 13:20

“Lấy giáo rèn lưỡi-liềm”

2 Đây có lẽ là một miếng kim loại hình lưỡi liềm được gắn với tay cầm. Công cụ này được dùng để tỉa cây nho.—Ês 18:5