Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | 2 GIĂNG 1-13; 3 GIĂNG 1-14GIU-ĐE 1-25

Chúng ta phải tranh chiến để tiếp tục bước theo chân lý

Chúng ta phải tranh chiến để tiếp tục bước theo chân lý

Giu 3

Chúa Giê-su khuyên: “Hãy gắng hết sức để vào cửa hẹp” (Lu 13:24). Lời của Chúa Giê-su cho thấy chúng ta cần vật lộn và nỗ lực rất nhiều để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Giu-đe, em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su, được soi dẫn để viết những lời tương tự: “Hãy tranh chiến quyết liệt vì đức tin”. Chúng ta cần nỗ lực để làm những điều sau:

  • Kháng cự sự gian dâm.—Giu 6, 7

  • Tôn trọng những người có uy quyền.—Giu 8, 9

  • Củng cố niềm tin của mình nơi “nền đức tin rất thánh”, tức những sự dạy dỗ của đạo Đấng Ki-tô.—Giu 20, 21