Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị quý trọng Lời Đức Chúa Trời đến mức nào?

Anh chị quý trọng Lời Đức Chúa Trời đến mức nào?

Kinh Thánh chứa đựng ý tưởng và lời của Đức Giê-hô-va, Tác Giả của cuốn sách thánh này (2Ph 1:20, 21). Bằng cách nhấn mạnh việc biện minh cho quyền tối thượng của Đức Chúa Trời qua Nước Trời, Kinh Thánh đưa ra cho toàn thể nhân loại một hy vọng tốt đẹp hơn sắp xảy đến. Kinh Thánh cũng tiết lộ về đức tính yêu thương của Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.—Th 86:15.

Mỗi chúng ta đều quý trọng Lời Đức Giê-hô-va vì những lý do khác nhau. Nhưng chúng ta có cho thấy mình quý trọng món quà vô giá này bằng cách đọc Kinh Thánh hằng ngày và áp dụng vào đời sống không? Mong sao những hành động của chúng ta cho thấy mình có cùng cảm xúc với người viết Thi thiên: “Con yêu luật pháp ngài biết dường nào!”.—Th 119:97.

XEM VIDEO HỌ QUÝ TRỌNG KINH THÁNH—TRÍCH ĐOẠN (WILLIAM TYNDALE), RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Tại sao William Tyndale dịch Kinh Thánh?

  • Tại sao những nỗ lực của ông trong việc dịch Kinh Thánh rất đáng chú ý?

  • Những bản dịch Kinh Thánh của Tyndale được chuyển vào Anh Quốc bằng cách nào?

  • Làm thế nào mỗi chúng ta cho thấy mình quý trọng Lời Đức Chúa Trời?