Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đức Giê-hô-va yêu mến những ai thanh sạch

Đức Giê-hô-va yêu mến những ai thanh sạch

“Con hãy rửa tay. Dọn phòng. Quét nhà. Bỏ rác”. Nhiều bậc cha mẹ dạy con biết cách giữ sạch sẽ về thể chất. Tuy nhiên, nguyên tắc về sự thanh sạch bắt nguồn từ Đức Chúa Trời thánh sạch (Xu 30:18-20; Phu 23:14; 2Cô 7:1). Khi giữ cho thân thể và đồ đạc được sạch sẽ, chúng ta tôn vinh Đức Giê-hô-va (1Ph 1:14-16). Nói sao về nhà cửa và xung quanh nơi ở của chúng ta? Người ta thường xả rác ra đường, nhưng tín đồ đạo Đấng Ki-tô nỗ lực hết sức để giữ cho ngôi nhà trái đất sạch sẽ (Th 115:16; Kh 11:18). Ngay cả trong những việc nhỏ, như cách xử lý giấy kẹo, chai lọ, hay kẹo cao su, cũng cho thấy quan điểm của chúng ta về sự thanh sạch. Trong mọi khía cạnh của đời sống, chúng ta muốn “cho thấy mình là người phụng sự Đức Chúa Trời”.—2Cô 6:3, 4.

XEM VIDEO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA YÊU THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI THANH SẠCH, RỒI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

  • Có lẽ một số người viện cớ nào để không giữ cho đồ đạc sạch sẽ?

  • Luật pháp Môi-se cho thấy Đức Giê-hô-va có quan điểm nào về sự thanh sạch?

  • Làm thế nào chúng ta có thể ngợi khen Đức Giê-hô-va mà không cần nói lời nào?

Làm thế nào tôi có thể phản ánh quan điểm của Đức Giê-hô-va về sự thanh sạch trong đời sống?