Các chị làm sạch sân vận động trước khi hội nghị vùng diễn ra ở Frankfurt, Đức

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 10 năm 2019

Gợi ý cho cuộc trò chuyện

Cuộc trò chuyện liên quan đến đề tài tại sao loài người phải chịu nhiều đau khổ và Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào khi thấy chúng ta đau khổ.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Thể hiện sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời

Sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta như thế nào trong đời sống thường ngày?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Các ngươi phải thánh”

Tại sao chúng ta phải nên thánh?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đức Giê-hô-va yêu mến những ai thanh sạch

Quan điểm của chúng ta về sự thanh sạch ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Sự kết thúc của mọi sự đã gần kề”

Hoạn nạn lớn sắp đến nên ảnh hưởng thế nào tới hành động của chúng ta?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Cách ăn ở thanh sạch và lòng kính trọng sâu xa cảm hóa người hôn phối

Những người có bạn đời không cùng đức tin có thể noi gương Đấng Ki-tô như thế nào?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

“Ghi nhớ sự hiện diện của ngày Đức Giê-hô-va”

Làm thế nào anh chị có thể cho thấy mình ghi nhớ ngày Đức Giê-hô-va?

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị quý trọng Lời Đức Chúa Trời đến mức nào?

Làm thế nào chúng ta cho thấy mình quý trọng Lời Đức Chúa Trời?