Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CÔNG VỤ 21, 22

“Xin ý muốn của Đức Giê-hô-va được thực hiện”

“Xin ý muốn của Đức Giê-hô-va được thực hiện”

21:8-14

Phao-lô cảm nhận rằng thần khí thánh hướng dẫn ông đến Giê-ru-sa-lem, là nơi ông sẽ gặp nguy hiểm (Cv 20:22, 23). Vì thế, khi các anh em có ý tốt đã nài xin ông đừng đi, ông nói: “Anh em khóc lóc làm gì để lòng tôi nao núng?” (Cv 21:13). Chúng ta không bao giờ muốn ngăn cản người khác theo đuổi lối sống hy sinh trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.