Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | CÔNG VỤ 23, 24

Bị tố cáo là kẻ gây rối và xúi giục nổi loạn

Bị tố cáo là kẻ gây rối và xúi giục nổi loạn

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem “thề độc với nhau” để giết Phao-lô (Cv 23:12). Nhưng ý muốn của Đức Giê-hô-va là Phao-lô đến Rô-ma để làm chứng (Cv 23:11). Cháu trai của Phao-lô nghe được âm mưu đó nên đã báo cho ông, nhờ thế ông thoát chết (Cv 23:16). Lời tường thuật này cho thấy điều gì về...

  • những âm mưu cản trở ý định của Đức Chúa Trời?

  • những cách mà Đức Chúa Trời có thể dùng để giúp chúng ta?

  • lòng can đảm?