Chia sẻ tin mừng ở Ghana

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 1 năm 2017

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu cho tạp chí Tháp Canh, và cho việc dùng Kinh Thánh để dạy dỗ về dấu hiệu của những ngày sau cùng. Hãy dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va chăm sóc dân ngài

Giống như một chủ tiệc hào phóng, Đức Giê-hô-va cung cấp cho chúng ta dư dật thức ăn thiêng liêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Sẽ có một vua lấy sự công chính trị vì

Vua Giê-su cung cấp các trưởng lão để chăm sóc bầy. Họ mang lại sự khoan khoái cho bầy chiên qua việc cung cấp sự hướng dẫn và sự tươi tỉnh về thiêng liêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ê-xê-chia được ban thưởng vì có đức tin mạnh mẽ

Quân A-si-ri cố khiến dân Do Thái quy hàng mà không chống cự, nhưng Đức Giê-hô-va sai thiên sứ bảo vệ Giê-ru-sa-lem.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

‘Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi để lòng tin-cậy nơi ngài’

Chúng ta cần tin cậy Đức Giê-hô-va cả trong lúc thuận tiện lẫn khi khó khăn. Bằng cách nào Ê-xê-chia cho thấy ông tin cậy Đức Chúa Trời?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn

Việc chim ưng bay là minh họa thích hợp cho cách chúng ta có thể tiếp tục các hoạt động thờ phượng nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Hãy nhớ cầu nguyện cho các tín đồ bị bắt bớ

Bằng cách nào chúng ta có thể cầu nguyện để giúp đỡ cho các tín đồ đang bị bắt bớ?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Lời tiên tri của Đức Giê-hô-va luôn thành hiện thực

Qua Ê-sai, Giê-hô-va Đức Chúa Trời miêu tả trước 200 năm về điều sẽ xảy ra cho Ba-by-lôn.