Skip to content

Skip to table of contents

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Ông/Bà nghĩ việc nỗ lực thay đổi những thói quen xấu thành thói quen tốt có đáng công không?

Câu Kinh Thánh: Tr 7:8a

Cách mời nhận: Bài này thảo luận về những nguyên tắc Kinh Thánh cho biết cách chúng ta có thể kiểm soát các thói quen nhằm mang lại lợi ích cho mình.

TỈNH THỨC!

Câu hỏi: Những thay đổi trong cuộc đời là điều không thể tránh khỏi. Theo ông/bà, đâu là cách tốt nhất để đối diện với những thay đổi đó?

Câu Kinh Thánh: Tr 7:10

Cách mời nhận: [Mở ra bài bắt đầu ở trang 10]. Bài này xem xét các nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp chúng ta đối diện với hoàn cảnh thay đổi.

LẮNG NGHE ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ SỐNG MÃI MÃI

Câu hỏi: Tất cả chúng ta, trong đó có người thân và bạn bè, ai cũng đều có tên. Vậy còn Đức Chúa Trời thì sao? Tên ngài là gì?

Câu Kinh Thánh: Thi 83:18

Cách mời nhận: Sách mỏng này cho biết nhiều điều khác mà Kinh Thánh dạy chúng ta về Đức Chúa Trời. [Nêu bật trang 6 và 7].

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.