Skip to content

Skip to table of contents

Ngày 15-21 tháng 8

THI-THIÊN 102-105

Ngày 15-21 tháng 8
  • Bài hát 80 và cầu nguyện

  • Bình luận mở đầu (3 phút hoặc ít hơn)

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

  • Lần gặp đầu tiên: (2 phút hoặc ít hơn) g16.4 trg 10, 11—Đặt nền tảng cho việc thăm lại.

  • Thăm lại: (4 phút hoặc ít hơn) g16.4 trg 10, 11—Đặt nền tảng cho việc thăm lại vào lần tới.

  • Học hỏi Kinh Thánh: (6 phút hoặc ít hơn) bh trg 165 đ. 3, 4—Giúp học viên thấy cách người ấy có thể áp dụng tài liệu.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

  • Bài hát 91

  • Đừng bao giờ quên mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho anh chị (Thi 103:1-5): (15 phút) Thảo luận. Bắt đầu với việc mở video Tôi chán ghét đời mình, có trên jw.org/vi. (Vào mục VỀ CHÚNG TÔI > CÁC HOẠT ĐỘNG). Sau đó, thảo luận các câu hỏi sau: Chúng ta có những lý do nào để ngợi khen Đức Giê-hô-va? Chúng ta mong đợi những ân phước nào trong tương lai đến từ sự tốt lành của Đức Giê-hô-va?

  • Phần học Kinh Thánh của hội thánh: (30 phút) ia chương 22 đ. 1-13

  • Ôn lại và giới thiệu qua chương trình tuần tới (3 phút)

  • Bài hát 131 và cầu nguyện