Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 79-86

Ai quan trọng nhất trong đời anh chị?

Ai quan trọng nhất trong đời anh chị?

Người viết bài Thi-thiên 83 rất có thể là con cháu của A-sáp, một người Lê-vi sống cùng thời với vua Đa-vít. Bài Thi-thiên này được viết trong thời gian các nước thù nghịch là một mối đe dọa đối với dân Đức Giê-hô-va.

83:1-5, 16

  • Trong lời cầu nguyện của mình, người viết Thi-thiên tập trung vào danh Đức Giê-hô-va và quyền tối thượng của ngài, thay vì tập trung vào sự an toàn của bản thân

  • Ngày nay, các tôi tớ của Đức Chúa Trời tiếp tục phải đối mặt với hết cuộc tấn công này đến những cuộc tấn công khác. Khi trung thành chịu đựng, chúng ta tôn vinh Đức Giê-hô-va

83:18

  • Đức Giê-hô-va muốn chúng ta biết danh ngài

  • Qua hành động của mình, chúng ta phải cho thấy rằng Đức Giê-hô-va là đấng quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta