Skip to content

Skip to table of contents

Lời trình bày mẫu

Lời trình bày mẫu

THÁP CANH

Câu hỏi: Ông/Bà nghĩ những lời sau đây có bao giờ thành hiện thực không?

Câu Kinh Thánh: Kh 21:3, 4

Cách mời nhận: Số Tháp Canh này thảo luận cách Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa trên như thế nào và điều đó có nghĩa gì với ông/bà.

THÁP CANH (mặt sau)

Câu hỏi: Xin để ý câu hỏi này. [Nêu bật câu hỏi đầu tiên và những câu trả lời thường gặp được đề cập trong bài nơi trang 16]. Ông/Bà có quan điểm nào?

Câu Kinh Thánh: Thi 83:18

Cách mời nhận: Bài này sẽ cho biết thêm Kinh Thánh nói gì về tên Đức Chúa Trời.

KINH THÁNH DẠY

Câu hỏi: Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời kiểm soát thế giới. Nhưng ông/bà có biết là thật ra Kinh Thánh không dạy điều đó không?

Câu Kinh Thánh: 1Gi 5:19

Cách mời nhận: Sách này giải thích rõ Kinh Thánh thật sự dạy gì về đề tài ấy và nhiều đề tài khác.

LỜI TRÌNH BÀY RIÊNG

Dùng kiểu trình bày trong những ví dụ ở trên để soạn lời trình bày riêng cho thánh chức.