Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | THI-THIÊN 1-10

Để hòa thuận với Đức Giê-hô-va, chúng ta phải tôn kính Con của ngài là Chúa Giê-su

Để hòa thuận với Đức Giê-hô-va, chúng ta phải tôn kính Con của ngài là Chúa Giê-su

Sự thù nghịch đối với Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su đã được tiên tri trước

2:1-3

  • Kinh Thánh tiên tri rằng các nước sẽ không chấp nhận uy quyền của Chúa Giê-su. Thay vì thế, họ sẽ khăng khăng giữ uy quyền của mình

  • Lời tiên tri này đã ứng nghiệm trong thời gian Chúa Giê-su sống trên đất và có sự ứng nghiệm lớn hơn vào thời nay

  • Người viết Thi-thiên nói rằng các nước toan mưu chước hư không, nghĩa là mục đích của họ là vô ích và hẳn sẽ thất bại

Chỉ những ai tôn kính vị Vua được Đức Giê-hô-va xức dầu mới nhận được sự sống

2:8-12

  • Tất cả những kẻ chống lại Vua Mê-si sẽ bị hủy diệt

  • Qua việc “hôn”, hay tôn kính, Con của Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su, mỗi người có thể tìm được sự an toàn và bình an