Skip to content

Skip to table of contents

 KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÓP 38-42

Cầu nguyện cho người khác làm Đức Giê-hô-va vui lòng

Cầu nguyện cho người khác làm Đức Giê-hô-va vui lòng

Đức Giê-hô-va muốn Gióp cầu nguyện cho Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha

42:7-10

  • Đức Giê-hô-va bảo Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha đi đến Gióp và dâng một của lễ thiêu

  • Đức Giê-hô-va muốn Gióp cầu nguyện cho họ

  • Sau khi Gióp cầu nguyện cho họ, ông được ban phước

Đức Giê-hô-va ban phước dồi dào cho Gióp vì đức tin và sự chịu đựng của ông

42:10-17

  • Đức Giê-hô-va đem Gióp ra khỏi cảnh khốn mình và phục hồi sức khỏe cho ông

  • Gióp nhận được sự an ủi thật từ bạn bè và bà con về tất cả những gì ông đã chịu đựng

  • Đức Giê-hô-va khôi phục sự giàu có của Gióp, ban cho Gióp gấp đôi số tài sản mà ông đã mất

  • Vợ chồng Gióp sinh thêm được mười người con

  • Gióp sống thêm 140 năm và thấy được bốn đời con cháu mình