Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Mục mới cho việc bắt đầu các cuộc thảo luận

Mục mới cho việc bắt đầu các cuộc thảo luận

Kể từ tháng 1 năm 2016, mặt sau của Tháp Canh ấn bản công cộng có mục “Kinh Thánh nói gì?”. Mục mới này được biên soạn để giúp chúng ta bắt đầu các cuộc thảo luận về những đề tài trong Kinh Thánh. Cách thiết kế của mục này tương tự như các tờ chuyên đề của chúng ta. Có một câu hỏi về quan điểm, sau đó là một lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh cùng những điểm khác để thảo luận.

Những cuộc thảo luận thú vị về các đề tài Kinh Thánh thường dẫn đến những cuộc học hỏi Kinh Thánh. Hãy dùng mục mới này để giúp thêm nhiều người nghèo đói về thiêng liêng được thỏa mãn nhu cầu của họ.—Mt 5:6.

CÁCH DÙNG MỤC NÀY:

  1. Hỏi quan điểm của chủ nhà về một trong các câu hỏi

  2. Lắng nghe và cho thấy mình quan tâm đến ý kiến của chủ nhà

  3. Đọc câu Kinh Thánh nằm dưới tựa “Điều Kinh Thánh nói” và hỏi xem chủ nhà nghĩ gì về câu ấy. Nếu chủ nhà có thời gian, hãy tiếp tục cuộc thảo luận bằng cách dùng một điểm nằm dưới tựa “Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?”

  4. Mời nhận tạp chí

  5. Sắp xếp thăm lại và thảo luận câu hỏi thứ hai