Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Anh chị có đang tận dụng thẻ giới thiệu JW.ORG?

Anh chị có đang tận dụng thẻ giới thiệu JW.ORG?

Hoạn nạn lớn đang đến gần nên công việc rao giảng của chúng ta rất khẩn cấp (Ch 24:11, 12, 20). Để giúp người khác, chúng ta có thể dùng thẻ giới thiệu để hướng sự chú ý của họ vào Lời Đức Chúa Trời và trang web của chúng ta. Trên thẻ giới thiệu có một mã quét dẫn vào video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh? và một lời mời yêu cầu tìm hiểu thêm thông tin hoặc yêu cầu tìm hiểu Kinh Thánh. Một số người không muốn nhận ấn phẩm nhưng sẵn sàng truy cập trang web của chúng ta. Đừng ngại tặng cho họ một thẻ giới thiệu. Tuy nhiên, đừng để lại thẻ giới thiệu cho những người tỏ ra không chú ý.

Khi tham gia các sinh hoạt thường ngày, anh chị có thể gợi sự chú ý của một người bằng cách đơn giản nói: “Tôi có một thứ muốn tặng ông/bà. Thẻ này sẽ hướng dẫn ông/bà vào một trang web có thông tin và những video miễn phí nói về nhiều đề tài khác nhau” (Gi 4:7). Vì thẻ giới thiệu nhỏ gọn nên anh chị có thể mang theo một vài thẻ để mời người khác nhận vào mọi dịp.