Skip to content

Hướng dẫn cho Buổi họp Lối sống và thánh chức

Hướng dẫn cho Buổi họp Lối sống và thánh chức

Mục lục

1. Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ diễn ra dựa trên Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức cùng sự hướng dẫn sau đây. Nên khuyến khích mọi người công bố sẵn sàng trình bày các bài của học viên. Những người đang tích cực kết hợp với hội thánh có thể tham gia nếu họ đồng ý với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sống phù hợp với các nguyên tắc của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.​—be trg 282.

BÌNH LUẬN MỞ ĐẦU

 2. Một phút. Mỗi tuần, sau bài hát mở đầu và lời cầu nguyện, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ tạo sự hào hứng cho chương trình. Chủ tọa nên nhấn mạnh những điểm hữu ích nhất cho hội thánh.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

  3. Bài giảng: 10 phút. Một chủ đề và dàn bài gồm hai hoặc ba điểm chính được cung cấp trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức. Bài này được giao cho một trưởng lão hoặc một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện. Mỗi khi bắt đầu đọc một sách Kinh Thánh mới trong phần  đọc Kinh Thánh hằng tuần, sẽ có một video giới thiệu sách đó. Diễn giả có thể đề cập những điểm tương đồng giữa video và chủ đề bài giảng. Tuy nhiên, anh cũng cần phân tích những điểm được liệt kê trong tờ chương trình. Bên cạnh đó, nếu thời gian cho phép, anh nên tận dụng tốt những hình ảnh đi kèm được biên soạn để bổ sung thông tin cho tài liệu. Anh có thể dùng thêm tài liệu tham khảo khác miễn là tài liệu ấy góp phần triển khai những điểm được liệt kê.

 4. Những viên ngọc thiêng liêng: Mười phút. Đây là phần hỏi đáp không có nhập đề hay kết luận. Phần này được giao cho một trưởng lão hoặc một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện. Diễn giả nên hỏi cử tọa cả hai câu hỏi. Ngoài ra, anh có thể quyết định xem có cần đọc các câu Kinh Thánh được viện dẫn hay không. Những người được gọi nên bình luận không quá 30 giây.

  5. Đọc Kinh Thánh: Bốn phút. Phần bài của học viên này sẽ do một anh phụ trách. Học viên nên đọc phần Kinh Thánh được chỉ định mà không cần nhập đề hay kết luận. Chủ tọa buổi họp sẽ đặc biệt chú tâm đến việc giúp học viên đọc chính xác, có ý nghĩa, lưu loát, nhấn mạnh đúng chỗ, có ngữ điệu, tạm ngừng thích hợp, và đọc một cách tự nhiên. Vì độ dài của mỗi phần đọc Kinh Thánh khác nhau nên khi giao bài, giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức nên xem xét khả năng của học viên.

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

 6. Mười lăm phút. Phần này được thiết kế để tất cả mọi người có cơ hội thực tập cho thánh chức và cải thiện kỹ năng rao giảng và dạy dỗ. Những người công bố có thể quyết định giới thiệu một ấn phẩm hoặc video trong Hộp dụng cụ dạy dỗ hay không nếu không có chỉ dẫn cụ thể. Ngoài ra, mỗi gợi ý cho cuộc trò chuyện trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức cũng bao gồm mục “Tìm câu Kinh Thánh này trong Hộp dụng cụ dạy dỗ”, học viên có thể quyết định dùng mục này hay không. Tờ chương trình có ghi rõ thời gian cho mỗi bài của học viên và thỉnh thoảng có thể cung cấp thêm chỉ dẫn. Học viên không cần đưa thêm thông tin chỉ để dùng hết thời gian quy định. Một số phần trình diễn được chuẩn bị tốt có thể kết thúc sớm hơn một phút hoặc sớm hơn nữa. Nếu cần, các trưởng lão có thể được giao bài của học viên. Đôi khi chương trình sẽ có phần thảo luận một video khác, không phải video gợi ý cho cuộc trò chuyện. Phần này được giao cho một trưởng lão hoặc hoặc một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện.

 7. Các video gợi ý cho cuộc trò chuyện: Các video gợi ý cho cuộc trò chuyện sẽ được chiếu và thảo luận theo định kỳ. Các video này bao gồm lần gặp đầu tiên và thăm lại. Phần này sẽ do chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức phụ trách.

 8. Lần gặp đầu tiên: Phần bài của học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp nên là người cùng phái hoặc một người thân trong gia đình. Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Học viên nên chọn cách chào hỏi thích hợp với địa phương. Nên dùng gợi ý cho cuộc trò chuyện trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức để làm nền tảng thảo luận.

 9. Thăm lại: Phần bài của học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp không nên là người khác phái (km 5/97 trg 2). Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Học viên nên trình diễn cách nói chuyện khi trở lại viếng thăm một người đã tỏ ra chú ý trong lần gặp đầu tiên. Nên dùng gợi ý cho cuộc trò chuyện trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức để làm nền tảng thảo luận.

 10. Học hỏi Kinh Thánh: Phần bài của học viên này có thể giao cho một anh hoặc một chị. Người phụ giúp không nên là người khác phái (km 5/97 trg 2). Học viên và người phụ giúp có thể ngồi hoặc đứng. Phần này nên trình diễn một phần trong buổi học Kinh Thánh đang diễn ra. Không cần nhập đề hoặc kết luận trừ khi học viên đang thực tập một trong hai điểm này. Không nhất thiết đọc lớn tiếng tất cả các đoạn được chỉ định, dù có thể làm điều đó. Nên cho thấy rõ các kỹ năng dạy dỗ hữu hiệu.

  11. Bài giảng: Phần bài của học viên này sẽ do một anh phụ trách và được trình bày giống như một bài giảng cho hội thánh.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

 12. Sau một bài hát, 15 phút tiếp theo của phần này sẽ gồm một hoặc hai bài được biên soạn nhằm giúp cử tọa áp dụng Lời Đức Chúa Trời. Trừ khi có chỉ dẫn khác, có thể giao các bài này cho trưởng lão hoặc phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện, ngoại trừ phần nhu cầu địa phương do một trưởng lão trình bày.

  13. Phần học Kinh Thánh của hội thánh: Ba mươi phút. Phần này được giao cho một trưởng lão hội đủ điều kiện. (Tại những hội thánh có ít trưởng lão, có thể giao phần này cho các phụ tá hội đủ điều kiện, nếu cần). Hội đồng trưởng lão nên quyết định ai hội đủ điều kiện để hướng dẫn Phần học Kinh Thánh của hội thánh. Những anh được chấp thuận nên có khả năng hướng dẫn một cách hữu hiệu để giữ cho phần học đúng giờ, làm nổi bật các câu Kinh Thánh then chốt và giúp mọi người quý trọng giá trị thực tế của những điểm được thảo luận. Các anh sẽ tìm thấy những nguyên tắc hữu ích khi xem lại sự chỉ dẫn đã được xuất bản về cách điều khiển Phần học Tháp Canh. Nếu đã thảo luận đầy đủ các điểm trong bài học, không nhất thiết phải kéo dài phần này. Nếu có thể, nên thay đổi người hướng dẫn và người đọc mỗi tuần. Nếu chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức cho biết cần rút ngắn phần học, người điều khiển sẽ quyết định rút ngắn như thế nào. Anh có thể chọn không đọc một số đoạn.

BÌNH LUẬN KẾT THÚC

  14. Ba phút. Chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ ôn lại những điểm đặc biệt hữu ích trong buổi họp. Anh cũng nên giới thiệu qua nội dung của tuần kế tiếp. Nếu còn thời gian, anh có thể nhắc tên của các học viên sẽ có bài tuần sau. Trừ khi có chỉ dẫn khác, chủ tọa sẽ đọc các thông báo cần thiết và các lá thư cần đọc cho hội thánh trong phần bình luận kết thúc này. Với những thông tin thường lệ, chẳng hạn như các sắp đặt cho công việc rao giảng thông thường của hội thánh hay lịch làm vệ sinh, không nên thông báo trên bục nhưng nên đính lên bảng thông tin. Nếu không có đủ thời gian để đọc các thông báo và lá thư, chủ tọa nên yêu cầu các anh có bài trong phần Lối sống của một tín đồ rút ngắn bài của họ (xem  đoạn 13 và  17). Buổi họp sẽ kết thúc với bài hát và lời cầu nguyện.

HÃY CHUYÊN TÂM TRONG VIỆC ĐỌC VÀ DẠY DỖ

 15. Mỗi học viên nên mang sách mỏng Dạy dỗ, bản in hoặc bản điện tử, khi đến tham dự Buổi họp Lối sống và thánh chức. Chủ tọa nên dựa trên sách mỏng này để đưa ra lời khen và lời khuyên bảo. Mỗi học viên nên làm điểm thực tập được ghi trong ngoặc đơn kế bên bài trong Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức. Mục “Tự ghi lại tiến độ thực tập” trong sách mỏng này được thiết kế cho học viên sử dụng, và chủ tọa không nên đánh dấu vào đó.

KHEN VÀ KHUYÊN BẢO

  16. Sau mỗi bài của học viên, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức có khoảng một phút để khen và cho lời khuyên dựa trên sách mỏng Dạy dỗ. Khi giới thiệu bài của học viên, chủ tọa sẽ không cho biết điểm thực tập. Tuy nhiên, sau khi bài của học viên kết thúc và sau khi đã khen ngắn gọn, chủ tọa có thể nêu điểm thực tập và cho biết học viên đã làm tốt điểm đó như thế nào hoặc tử tế giải thích tại sao học viên nên tiếp tục trau dồi điểm đó. Chủ tọa cũng có thể nhận xét về những khía cạnh khác của màn trình diễn nếu anh nghĩ rằng điều này sẽ giúp ích cho học viên hay cử tọa. Anh có thể cho thêm lời khuyên hữu ích dựa trên sách mỏng Dạy dỗ hoặc sách Trường Thánh Chức khi gặp riêng học viên sau buổi họp, hoặc vào một lúc khác, về điểm thực tập được chỉ định hoặc về một điểm thực tập khác.—Để biết thêm thông tin về vai trò của chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức cũng như vai trò của người khuyên bảo phụ, xin xem  đoạn 17,  22 24.

 THỜI GIAN

     17. Không phần nào nên đi quá giờ, kể cả lời nhận xét của chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức. Mặc dù thời gian chỉ định cho mỗi phần không ghi cụ thể là “hoặc ít hơn”, nhưng cũng không cần kéo dài phần của mình nếu đã trình bày đầy đủ nội dung tài liệu mà vẫn chưa hết thời gian chỉ định. Hãy tế nhị kết thúc bài của học viên khi đã hết thời gian. Nếu các phần khác trong chương trình quá giờ thì người khuyên bảo phụ nên khuyên riêng (xem  đoạn 24). Toàn bộ buổi họp, bao gồm các bài hát và lời cầu nguyện, nên kéo dài 1 giờ 45 phút.

CUỘC VIẾNG THĂM CỦA GIÁM THỊ VÒNG QUANH

 18. Khi giám thị vòng quanh viếng thăm hội thánh, buổi họp nên diễn ra theo nội dung của Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức, ngoại trừ những phần sau: Phần học Kinh Thánh của hội thánh trong mục Lối sống của một tín đồ sẽ được thay thế bằng bài giảng công tác dài 30 phút của giám thị vòng quanh. Trước bài giảng công tác, chủ tọa Buổi họp Lối sống và thánh chức sẽ ôn lại chương trình vừa diễn ra, giới thiệu qua chương trình của tuần sau, đọc bất cứ thông báo nào cần thiết, đọc bất cứ lá thư nào cần thiết, rồi giới thiệu giám thị vòng quanh. Sau bài giảng công tác, giám thị vòng quanh sẽ kết thúc buổi họp bằng một bài hát do chính anh ấy chọn. Anh có thể mời một anh khác cầu nguyện kết thúc. Không nên tổ chức lớp phụ trong ngôn ngữ của hội thánh vào tuần viếng thăm của giám thị vòng quanh. Một nhóm ngoại ngữ có thể tổ chức các buổi họp của nhóm ngay cả khi giám thị vòng quanh viếng thăm hội thánh coi sóc. Tuy nhiên, nhóm ngoại ngữ nên nghe bài giảng công tác của giám thị vòng quanh cùng với hội thánh coi sóc.

TUẦN CÓ HỘI NGHỊ

 19. Trong tuần diễn ra hội nghị vòng quanh hoặc hội nghị vùng, sẽ không có các buổi họp của hội thánh. Các cá nhân hoặc gia đình nên tự xem xét nội dung của chương trình nhóm họp cho các tuần lễ này.

TUẦN CÓ LỄ TƯỞNG NIỆM

 20. Khi Lễ Tưởng Niệm rơi vào một ngày trong tuần thì sẽ không có Buổi họp Lối sống và thánh chức. Dĩ nhiên, nên tổ chức các buổi họp rao giảng vào ngày Lễ Tưởng Niệm.

GIÁM THỊ BUỔI HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC

 21. Hội đồng trưởng lão sẽ chọn một trưởng lão làm giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức. Anh có trách nhiệm đảm bảo rằng buổi họp này diễn ra trật tự và đúng theo sự hướng dẫn. Anh nên giữ liên lạc tốt với người khuyên bảo phụ. Ngay khi có Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức, giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức nên giao các bài của học viên cho hai tháng đó (xem  đoạn 5-11). Nên giao mỗi bài của học viên ít nhất ba tuần trước ngày chỉ định làm bài bằng cách dùng Phiếu giao bài cho Buổi họp Lối sống và thánh chức (S-89).

CHỦ TỌA BUỔI HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC

  22. Mỗi tuần, một trưởng lão sẽ làm chủ tọa trong suốt Buổi họp Lối sống và thánh chức. (Tại những nơi có ít trưởng lão, có thể giao trách nhiệm này cho các phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện, nếu cần). Chủ tọa có trách nhiệm chuẩn bị lời mở đầu và kết thúc, cũng như thảo luận các video gợi ý cho cuộc trò chuyện. Anh cũng giới thiệu mọi bài, và tùy theo số trưởng lão ít hay nhiều, anh có thể phụ trách một vài phần khác trong buổi họp. Lời bình luận giữa các phần nên thật ngắn gọn. Hội đồng trưởng lão sẽ quyết định những trưởng lão nào hội đủ điều kiện để làm chủ tọa. Thông thường, các trưởng lão hội đủ điều kiện sẽ thay phiên nhau làm chủ tọa. Tùy theo hoàn cảnh địa phương, giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức có thể làm chủ tọa buổi họp thường xuyên hơn so với các trưởng lão hội đủ điều kiện khác. Nếu một trưởng lão hội đủ điều kiện để hướng dẫn Phần học Kinh thánh của hội thánh thì có lẽ anh ấy cũng hội đủ điều kiện làm chủ tọa buổi họp. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trưởng lão làm chủ tọa cần chia sẻ lời khen cũng như lời khuyên yêu thương và hữu ích cho học viên. Chủ tọa cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng  buổi họp kết thúc đúng giờ (xem  đoạn 14 và  17). Nếu chủ tọa muốn và nếu có đủ không gian, có thể đặt một mi-crô đứng ở trên bục để anh ấy có thể giới thiệu mỗi phần tiếp theo trong khi anh trình bày phần đó sẽ đứng ở bục giảng của diễn giả. Chủ tọa có thể ngồi tại một bàn trên sân khấu trong phần đọc Kinh Thánh của học viên và phần Cải thiện thánh chức. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian.

GIÁM THỊ ĐIỀU PHỐI CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO

 23. Giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão, hoặc một trưởng lão phụ giúp anh, có trách nhiệm giao mọi phần trong buổi họp, ngoại trừ bài của học viên. Anh cũng chỉ định cho những anh được hội đồng trưởng lão chấp thuận làm chủ tọa buổi họp mỗi tuần. Giám thị điều phối nên hợp tác với giám thị Buổi họp Lối sống và thánh chức để đảm bảo rằng lịch giao bài cho buổi họp được đính lên bảng thông tin.

NGƯỜI KHUYÊN BẢO PHỤ

   24. Nếu có thể, nên dùng một trưởng lão là diễn giả giàu kinh nghiệm để đảm nhận vai trò này. Trách nhiệm của người khuyên bảo phụ là đưa ra lời khuyên riêng, nếu cần, cho các trưởng lão và phụ tá hội thánh về bất cứ bài nào họ phụ trách, bao gồm các phần trong Buổi họp Lối sống và thánh chức, diễn văn công cộng, cách điều khiển hoặc đọc tại Phần học Tháp Canh hoặc Phần học Kinh Thánh của hội thánh (xem  đoạn 17). Nếu trong hội thánh có một số trưởng lão là diễn giả và người dạy dỗ có khả năng, thì mỗi năm có thể chọn một trưởng lão khác hội đủ điều kiện để làm người khuyên bảo phụ. Người khuyên bảo phụ không nhất thiết phải cho lời khuyên sau mỗi bài.

LỚP PHỤ

 25. Tùy theo số lượng học viên, hội thánh có thể tổ chức thêm các lớp phụ cho các bài của học viên. Mỗi lớp phụ cần có một người khuyên bảo hội đủ điều kiện, tốt nhất nên là một trưởng lão. Nếu cần, có thể dùng một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện và có khả năng. Hội đồng trưởng lão nên quyết định ai sẽ đảm nhận vai trò này và có nên luân phiên hay không. Người khuyên bảo nên làm theo trình tự được nêu trong  đoạn 16. Nếu có (các) lớp phụ, nên mời học viên chuyển đến (các) phòng phụ sau bài Những viên ngọc thiêng liêng trong phần Kho báu từ Kinh Thánh. Học viên nên trở lại phòng chính sau phần Cải thiện thánh chức. Khi một video gợi ý cho cuộc trò chuyện được thảo luận, những anh chị trong phòng phụ nên xem hoặc nghe phần thảo luận từ địa điểm của lớp phụ, nếu có thể. Nếu không, người khuyên bảo nên dùng một thiết bị di động để mở video và thảo luận.

VIDEO

 26. Một số video sẽ được dùng cho buổi họp này. Những video cho buổi họp giữa tuần sẽ có trên ứng dụng JW Library® và có thể truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau. Tại buổi họp rao giảng, thỉnh thoảng có thể chiếu lại các video gợi ý cho cuộc trò chuyện đã chiếu trong Buổi họp Lối sống và thánh chức.