Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sự sống lại—Có thể thành hiện thực nhờ giá chuộc

Sự sống lại—Có thể thành hiện thực nhờ giá chuộc

Lễ Tưởng Niệm là một cơ hội tốt để chúng ta suy ngẫm về những ân phước trong tương lai có thể thành hiện thực nhờ giá chuộc, chẳng hạn như sự sống lại. Đức Giê-hô-va không bao giờ có ý định cho con người phải chết. Điều này giải thích tại sao một trong những cảm xúc đau đớn nhất mà chúng ta trải qua là nỗi đau buồn khi một người thân yêu qua đời (1Cô 15:26). Chúa Giê-su đau lòng khi thấy các môn đồ than khóc về cái chết của La-xa-rơ (Gi 11:33-35). Vì Chúa Giê-su phản ánh hoàn hảo Cha ngài, chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va cũng đau lòng khi thấy chúng ta đau buồn vì mất đi những người thân yêu (Gi 14:7). Đức Giê-hô-va nóng lòng trông mong thời điểm ngài sẽ làm cho các tôi tớ của ngài sống lại, và chúng ta cũng nên có tâm trạng như vậy.—Gp 14:14, 15.

Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự trật tự nên thật hợp lý để tin rằng sự sống lại sẽ diễn ra một cách có trật tự (1Cô 14:33, 40). Thay cho những đám tang, có lẽ sẽ có những dịp chào đón người được sống lại. Anh chị có suy ngẫm về sự sống lại, đặc biệt trong lúc đau buồn không? (2Cô 4:17, 18). Anh chị có cảm tạ Đức Giê-hô-va vì ngài đã cung cấp giá chuộc và tiết lộ trong Kinh Thánh rằng người chết sẽ được sống lại không?—Cô 3:15.

  • Anh chị đặc biệt trông mong gặp lại ai trong số những người thân và bạn bè của mình?

  • Anh chị đặc biệt muốn gặp và nói chuyện với những nhân vật nào trong Kinh Thánh?