Cử hành Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Đấng Ki-tô, ở Đức

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM HỌP LỐI SỐNG VÀ THÁNH CHỨC Tháng 3 năm 2016

Lời trình bày mẫu

Những gợi ý cho việc mời nhận Tháp Canh và giấy mời Lễ Tưởng Niệm năm 2016. Dùng những mẫu này để soạn lời trình bày riêng.

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Ê-xơ-tê quên mình vì Đức Giê-hô-va và dân ngài

Cô can đảm liều mình và giúp Mạc-đô-chê ban hành một luật để bảo vệ dân Do Thái khỏi bị hủy diệt (Ê-xơ-tê 6-10).

CẢI THIỆN THÁNH CHỨC

Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Soạn lời trình bày riêng cho việc mời nhận tạp chí

Dùng những gợi ý này để soạn lời trình bày riêng cho Tháp Canh Tỉnh Thức!.

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Chào đón các khách mời của chúng ta

Bằng cách nào chúng ta có thể giúp các khách mời và những người ngưng hoạt động cảm thấy họ được chào đón tại Lễ Tưởng Niệm?

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gióp giữ lòng trung kiên trước thử thách

Ông cho thấy rằng Đức Giê-hô-va là đấng quan trọng nhất trong cuộc đời ông (Gióp 1-5).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Người trung thành Gióp bày tỏ nỗi đau buồn

Nỗi đau buồn và sự nản lòng tột độ đã ảnh hưởng đến cái nhìn của Gióp, nhưng ông luôn có tình yêu thương với Đức Giê-hô-va (Gióp 6-10).

KHO BÁU TỪ KINH THÁNH

Gióp tin chắc nơi sự sống lại

Ông biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ khôi phục sự sống cho ông giống như một gốc cây đâm chồi lại từ rễ của nó (Gióp 11-15).

LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Sự sống lại—Có thể thành hiện thực nhờ giá chuộc

Món quà giá chuộc từ Đức Giê-hô-va đảm bảo rằng chúng ta có hy vọng sống lại. Thay cho sự đau buồn vì mất đi những người thân yêu, chúng ta sẽ chào đón họ trở về.