Skip to content

Skip to table of contents

 LỐI SỐNG CỦA MỘT TÍN ĐỒ

Đặc ân của chúng ta trong việc xây cất và bảo trì nơi thờ phượng thật

Đặc ân của chúng ta trong việc xây cất và bảo trì nơi thờ phượng thật

Việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va đòi hỏi rất nhiều công sức và chi phí. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên đã ủng hộ dự án này với lòng sốt sắng (1Sử 29:2-9; 2Sử 6:7, 8). Sau khi đền thờ được hoàn tất, việc dân Y-sơ-ra-ên bảo trì công trình này đã cho thấy họ có tình trạng thiêng liêng tốt hay không (2V 22:3-6; 2Sử 28:24; 29:3). Ngày nay, các tín đồ đạo Đấng Ki-tô dành nhiều thời gian và nỗ lực để xây cất, làm sạch cũng như bảo trì các Phòng Nước Trời và Phòng hội nghị. Tuy nhiên, được làm việc cùng Đức Giê-hô-va trong lĩnh vực này là một đặc ân lớn, đồng thời là một phần của việc phụng sự ngài.—Thi 127:1; Kh 7:15.

CHÚNG TA CÓ THỂ GÓP PHẦN BẰNG CÁCH...

  • Dọn dẹp sau mỗi buổi nhóm họp. Nếu hoàn cảnh bị hạn chế, xin vui lòng dọn sạch xung quanh chỗ ngồi của mình.

  • Tham gia vào việc đều đặn làm sạch và bảo trì Phòng Nước Trời. Nhiều người tham gia sẽ làm cho công việc nhẹ nhàng và vui thích.—lv trg 92, 93 đ. 18.

  • Hỗ trợ về tài chính. Ngay cả việc đóng góp từ đáy lòng với “hai đồng xu chẳng đáng là bao” cũng làm vui lòng Đức Giê-hô-va.—Mác 12:41-44.

  • Tình nguyện giúp xây cất và tân trang các cơ sở thần quyền nếu hoàn cảnh cho phép. Anh chị có thể tham gia mà không nhất thiết phải có kinh nghiệm xây cất.