Skip to content

Skip to table of contents

Con vâng giữ các lời nhắc nhở của Cha

Con vâng giữ các lời nhắc nhở của Cha
XEM

Tải về:

 1. 1. Có khi bối rối: “Lối đi đúng nơi nào?”,

  khi dường như cuộc vui không điều chi làm con lo ngại,

  quây quần chan hòa bên người quen, bao niềm vui vô hại.

  Nhưng lối đi nào đúng đắn cho con? Lối đi nào thẳng ngay?

  Đắn đo ngẫm nghĩ: “Mình phải đi lối nào?”.

  Xem chừng như cuộc vui ngoài kia bao hiểm nguy khôn lường,

  trông thì vô hại thôi nhưng thật ra làm con sai đường.

  Con phải đi đường lối nao là đúng? Giê-hô-va hãy nghe con khẩn xin.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con mến yêu luật pháp Cha, ngày tháng qua chẳng cách xa,

  nhắc nhở con hằng bước theo đường, chớ bao giờ trôi lạc.

  Lời Cha đã khuyên dạy, quyết không rời. Mãi theo đường Chúa dẫn đưa đến muôn đời.

 2. 2. Lòng muốn theo lối công chính, nhận biết đâu đúng sai.

  Cho dù ai buồn con, con thành tâm chọn đi theo ngài.

  Khi cuộc vui tàn mau, không còn chi ngoài bao tai họa.

  Con biết ơn ngài đã soi rọi lối, dẫn đưa, dắt con bước đi.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con mến yêu luật pháp Cha, ngày tháng qua vẫn không xa;

  thấy rõ bao điều đúng, chân thật, trong lòng mãi vui mừng

  Lời Cha đã khuyên dạy, quyết không rời. Mãi theo đường Chúa dẫn đưa đến muôn đời.

  (ĐIỆP KHÚC)

  Con mến yêu luật pháp Cha, ngày tháng qua chẳng cách xa;

  thấy rõ bao điều đúng, chân thật, trong lòng mãi vui mừng.

  Ngày đêm ngẫm suy về Thánh Kinh, đời sống con đầy phước ân

  và đức tin càng lớn thêm dần suốt trong đời.

  Biết bao lời Chúa khuyên dạy, quyết không rời. Con nguyện luôn bước theo ngài đến muôn đời.