Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Biết quý trọng

Biết quý trọng

Tải về:

 1. Kính thưa bố mẹ,

  bức tranh xinh này con muốn tặng

  nói lên bao nhiêu tình thương tha thiết,

  lời cám ơn xin dâng mẹ cha.

  Mỗi sáng tinh mơ mẹ cha thức dậy,

  sắp xếp bao nhiêu việc luôn sẵn sàng.

  Bố giúp con ngoan, mẹ luôn chu đáo.

  Lòng biết ơn hân hoan dường bao!

  Dạy dỗ cho con đêm ngày,

  sống theo Giê-hô-va dạy,

  bằng bao gương mẹ cha

  dạy con quyết tâm làm theo.

  Mẹ cha ơi,

  người con yêu rất nhiều,

  lòng con thấy tràn đầy hạnh phúc.

  Cám ơn Giê-hô-va hết lòng con.