Skip to content

Yêu cầu được viếng thăm

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh hoặc về Nhân Chứng Giê-hô-va không? Nếu muốn, hãy điền phiếu yêu cầu bên dưới để được Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm, và một Nhân Chứng trong khu vực sẽ liên lạc với quý vị.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp chỉ nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu được viếng thăm. Điều này phù hợp với Chính sách toàn cầu về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Thông báo liên quan đến vi-rút corona (COVID-19): Tại nhiều nơi, chúng tôi tạm thời không đến thăm trực tiếp người ta và tạm ngưng các buổi nhóm công cộng. Xin cũng điền số điện thoại vào phiếu này và một Nhân Chứng địa phương sẽ liên lạc với bạn.