Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Suriname

Garnizoenspad 239

DISTRICT WANICA

SURINAME

+597 328054

+597 328049

+597 328021

+597 328019

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài 45 phút

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Suriname. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang năm ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ ký hiệu của Suriname. Tạo ra các sản phẩm thu âm trong một vài ngôn ngữ.

Tải về tờ bướm tham quan.