Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Slovenia

Groharjeva ulica 22

SI-1241 KAMNIK

SLOVENIA

+386 1-83-03-600

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều

Kéo dài một tiếng rưỡi

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Slovenia. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh, gồm video và phần thu âm, sang tiếng Slovenia và ngôn ngữ ký hiệu Slovenia. Chuyến tham quan cũng có một phần trưng bày cho thấy sự phát triển của bản Kinh Thánh tiếng Slovenia. Phần trưng bày cũng bao gồm những chi tiết về danh Đức Chúa Trời được dùng trong các bản Kinh Thánh và ấn phẩm trong tiếng Slovenia qua nhiều thế kỷ.

Tải về tờ bướm tham quan