Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Senegal

Parcelle 1

Zone 8

Almadies

DAKAR

SENEGAL

+221 33-820-80-00

Các chuyến tham quan

Thứ ba và thứ năm

Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 trưa, 3 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tám ngôn ngữ địa phương cho bốn quốc gia.

Tải về tờ bướm tham quan.