Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Rwanda

20 KG11 AV, Remera

KIGALI

RWANDA

+250 787-686527

+250 787-686528

+250 783-900536

+250 789-800536

+250 787-900538

+250 789-800539

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của 30.723 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Rwanda.

Tải về tờ bướm tham quan.