Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Phần Lan

Puutarhatie 60

FI-01300 VANTAA

PHẦN LAN

+358 9-825-885

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Vì công việc xây cất đang diễn ra tại chi nhánh nên kể từ ngày 1-5-2019 đến ngày 31-12-2020, các chuyến tham quan sẽ giới hạn. Nếu muốn tham quan chi nhánh vào thời gian này, xin liên hệ với chúng tôi.

Các đặc điểm chính

Chi nhánh Phần Lan coi sóc công việc của khoảng 34.000 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Belarus, Estonia, Phần Lan, Latvia và Lithuania. Chi nhánh cũng giám sát việc dịch thuật của ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh trong tám thứ tiếng và bốn ngôn ngữ ký hiệu.

Tải về tờ bướm tham quan