Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Liberia

Near Police Academy Junction

Kakata Highway

Paynesville City

MONROVIA

LIBERIA

+231 886-513-408

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Chăm sóc công việc giáo dục dựa trên Kinh Thánh của ??? Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp Liberia.

Tải về tờ bướm tham quan.