Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Hung-ga-ri

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HUNGARY

+361 401-1100

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

10 giờ sáng và 3 giờ chiều

Kéo dài một tiếng mười lăm phút

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của 293 hội thánh tại Hung-ga-ri và hỗ trợ các hội thánh nói tiếng Hung-ga-ri tại Slovakia và Ukraine. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Hung-ra-ri và Lovári. Tạo ra các sản phẩm thu âm trong tiếng Hung-ga-ri và thu hình trong ngôn ngữ ký hiệu Hung-ga-ri.

Tải về tờ bướm tham quan.