Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Bun-ga-ri

Boulevard Tsar Boris III 227

1618 SOFIA-PAVLOVO

BULGARIA

+359 2-9559-590

Các chuyến tham quan

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, 1 giờ đến 4 giờ chiều

Kéo dài một tiếng

Các đặc điểm chính

Chăm sóc hoạt động của khoảng 60 hội thánh và nhóm tại Bun-ga-ri. Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang tiếng Bun-ga-ri, ngôn ngữ ký hiệu của Bun-ga-ri và tiếng Romany.

Tải về tờ bướm tham quan.