Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Bồ Đào Nha

Hẹn lịch tham quan

Bạn có nên hẹn lịch trước khi đến tham quan không? Có. Để tránh tình trạng quá tải và để mọi người nhận được lợi ích tối đa từ chuyến tham quan, tất cả khách tham quan nên hẹn lịch trước khi đến, bất kể đi cùng bao nhiêu người.

Nếu không hẹn lịch trước, bạn vẫn có thể tham quan không? Nếu không đặt hẹn thì có thể bạn sẽ không được tham quan, vì số người được nhận tham quan mỗi ngày có giới hạn.

Bạn nên đến địa điểm tham quan trước khoảng bao lâu? Xin không đến trước quá nửa tiếng so với thời gian bạn đã hẹn để tham quan.

Làm thế nào bạn hẹn lịch tham quan? Hãy nhấp nút “Đặt lịch hẹn”.

Bạn có thể đổi hoặc hủy lịch hẹn không? Có. Hãy nhấp nút “Xem hoặc đổi lịch hẹn”.

Nói sao nếu ngày bạn muốn tham quan đã kín lịch? Hãy tiếp tục kiểm tra trang web. Các lịch tham quan đã được sắp xếp có thể bị thay đổi hoặc hủy.

Các chuyến tham quan

Rua Conde Barão, 511

P-2649-513 ALCABIDECHE

BỒ ĐÀO NHA

+351 214-690-600

Các đặc điểm chính

Vận chuyển sách báo đến hơn 700 hội thánh tại Bồ Đào Nha, Azores, Madeira, Cape Verde, São Tomé & Príncipe. Tạo ra các sản phẩm thu âm và thu hình trong tiếng Bồ Đào Nha thuộc châu Âu và ngôn ngữ ký hiệu của Bồ Đào Nha.

Tải về tờ bướm tham quan