Skip to content

Thông tin về văn phòng và chuyến tham quan

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham quan các văn phòng và hệ thống in ấn của chúng tôi. Tìm địa điểm và thời điểm tham quan.

Hy Lạp

Hẹn lịch tham quan

Bạn có nên hẹn lịch trước khi đến tham quan không? Có. Để tránh tình trạng quá tải và để mọi người nhận được lợi ích tối đa từ chuyến tham quan, tất cả khách tham quan nên hẹn lịch trước khi đến, bất kể đi cùng bao nhiêu người.

Nếu không hẹn lịch trước, bạn vẫn có thể tham quan không? Nếu không đặt hẹn thì có thể bạn sẽ không được tham quan, vì số người được nhận tham quan mỗi ngày có giới hạn.

Bạn nên đến địa điểm tham quan trước khoảng bao lâu? Để tránh ùn tắc, xin không đến trước quá một tiếng so với thời gian bạn đã hẹn để tham quan.

Làm thế nào bạn hẹn lịch tham quan? Hãy nhấp nút “Đặt lịch hẹn”.

Bạn có thể đổi hoặc hủy lịch hẹn không? Có. Hãy nhấp nút “Xem hoặc đổi lịch hẹn”.

Nói sao nếu ngày bạn muốn tham quan đã kín lịch? Hãy tiếp tục kiểm tra trang web. Các lịch tham quan đã được sắp xếp có thể bị thay đổi hoặc hủy.

Các chuyến tham quan

Mpoudoutsi 5

GR-186 48 DRAPETSONA

HY LẠP

+30 210-619-7630

Các đặc điểm chính

Dịch các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh sang ngôn ngữ Hy Lạp, chữ braille Hy Lạp, ngôn ngữ ký hiệu Hy Lạp, và Romany (thổ ngữ miền nam và miền bắc Hy Lạp). Chăm sóc hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Hy Lạp và Síp.

Tải về tờ bướm tham quan