Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Kyrgyzstan

Religious Center of Jehovah’s Witnesses in Kyrgyz Republic

PO Box 80

720080 BISHKEK

KYRGYZSTAN

+996 312-986-299

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều