Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

El Salvador

Asociación de los Testigos de Jehová

Apartado 401

SAN SALVADOR

EL SALVADOR, C.A.

+503 2259-​5701

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều