Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Congo (Brazzaville)

Association Les Témoins de Jéhovah

BP 634

LIMETE

KINSHASA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

+243 81-​555-​1000

+243 99-​818-​9791

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ đến 4 giờ 45 chiều.