Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Azores

Associação das Testemunhas de Jeová

Apartado 91

2766-​955 ESTORIL

PORTUGAL

+351 214-​690-​600

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều (Múi giờ Lisbon)