Skip to content

Liên hệ

Chúng tôi rất vui được giúp đỡ những ai quan tâm đến Kinh Thánh hoặc công việc của chúng tôi trên toàn cầu. Hãy liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va ở nơi bạn sống bằng một trong các cách sau:

Ấn Độ

Jehovah’s Witnesses of India

PO Box 6440

Yelahanka

BENGALURU-KAR 560 064

INDIA

+91 80-2309-2400

Giờ hành chính

Thứ hai đến thứ sáu

Từ 7 giờ 45 sáng đến 4 giờ 45 chiều