Skip to content

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Đức Giê-hô-va đã làm thật nhiều điều cho tôi

Đức Giê-hô-va đã làm thật nhiều điều cho tôi

Chị Crystal là một nạn nhân của việc lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Chị kể về việc học Kinh Thánh đã giúp chị xây đắp một mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và tìm được ý nghĩa trong cuộc sống như thế nào.