Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Họ tìm được “viên ngọc quý giá”

Họ tìm được “viên ngọc quý giá”

 Chúa Giê-su dạy rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của nhân loại (Ma-thi-ơ 6:10). Nơi Ma-thi-ơ 13:44-46, ngài kể hai minh họa cho thấy giá trị của sự thật về Nước Đức Chúa Trời:

  •   Một người đàn ông đang làm ngoài ruộng thì vô tình tìm thấy một báu vật được chôn giấu.

  •   Một lái buôn đi tìm ngọc trai quý và tìm được viên ngọc quý giá.

 Cả hai người này đều vui mừng đi bán hết mọi thứ của mình để có được báu vật. Hai người này tượng trưng cho những ai quý trọng Nước Trời đến mức hy sinh những gì họ có để nhận được ân phước của Nước ấy (Lu-ca 18:29, 30). Trong video này, hãy xem câu chuyện của hai anh chị giống như hai người trong minh hoạ của Chúa Giê-su.