Đôi nét—Tinian

  • 3.100—Dân
  • 13—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 258—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân