• Thành phố Horta, đảo Faial, Azores​—Mời một nông dân nhận tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!

Đôi nét—Azores

  • 243.000—Dân
  • 795—Người dạy Kinh Thánh
  • 15—Hội thánh
  • 1 trên 320—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân