Đôi nét—Grenada

  • 112.000—Dân
  • 550—Người dạy Kinh Thánh
  • 10—Hội thánh
  • 1 trên 213—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân