Đôi nét—Saint Maarten

  • 42.000—Dân
  • 333—Người dạy Kinh Thánh
  • 6—Hội thánh
  • 1 trên 131—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân