• Štrbské Pleso, Slovakia​—Mời nhận tờ chuyên đề Ai thật sự kiểm soát thế giới?

Đôi nét—Slovakia

  • 5.452.000—Dân
  • 11.147—Người dạy Kinh Thánh
  • 132—Hội thánh
  • 1 trên 493—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân